Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Pozwoli to nam na kontakt z Państwem.

*Pole wymagane
Kierunek *
Nazwisko *
Imię *
PESEL *
Telefon *
Adres mailowy *

Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a także w celach informacyjnych dla potrzeb Akademickiego Centrum Kształcenia zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002r .

Proforms
Reload