Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem propolicyjnym:

Rozszerzony program: historii , wiedzy o społeczeństwie , wychowania fizycznego

Przedmioty uzupełniający: wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Oferta Liceum Ogólnokształcącym przeznaczona jest dla młodzieży gimnazjów, która w przyszłości chciałaby pracować w Policji, Staży Pożarnej, Granicznej, miejskiej, wojsku, lub agencji ochrony.
 • Przygotowuje do dalszego  kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych.
 • Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą  realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne opracowane przez wykładowców ze Szkoły Policji m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, technik walk obrony, zajęć z samoobrony, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • Program obejmuje również zajęcia praktyczne, które prowadzone będą przez wykładowców ze Szkoły Policji i odbywać się będą na ich terenie.
 • Uczniowie będą mogli skorzystać ze strzelnicy gdzie zapoznają się z różnego rodzaju bronią, będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych – Zielona Szkoła, Szkoła Przetrwania, letnie obozy integracyjne
 • Na koniec nauki przeprowadzane będą próbne testy, takie które obowiązują przy dostaniu się do pracy w Policji, jak również uczniowie otrzymają certyfikaty wydane przez Szkołę Policji.

Po ukończeniu nauki uczniowie mogą kontynuować naukę na wszystkich kierunkach studiów m.in. bezpieczeństwo publiczne.


Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem prowojskowym:

Rozszerzony program: geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: edukacja wojskowa, sztuki walki

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie po zakończeniu nauki w liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli im uczyć się na wyższych uczelniach, również wyższych szkołach oficerskich. Zapewniamy naukę języka angielskiego i języka niemieckiego. Uczniowie 2 – 3 razy w tygodniu chodzą do szkoły w mundurach. Młodzież uczestniczy w zajęciach wojskowych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę oficerską. Podczas zajęć realizowana jest podstawowa tematyka z zakresu wojskowości, tj. regulamin ogólny i regulamin musztry, kształcenie obywatelskie i wojskowe, rozpoznanie i terenoznawstwo, taktyka, szkolenie ogniowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, łączność oraz ratownictwo. Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych trwających po kilkanaście godzin. Młodzież wyjeżdża również na obóz wojskowy. Nauka w liceum wojskowym to przedsmak pracy w służbach mundurowych. Legitymowanie się świadectwem ukończenia tego typu szkoły może pomóc w zdobyciu pracy m.in. w armii zawodowej.


Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem proartystycznym: (NOWOŚĆ)

Jeśli kochasz sztuki plastyczne, jeśli chcesz rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne, jeśli lubisz oglądać świat, wypełniać kolorem i kształtem jego przestrzeń....już dziś zapisz się do liceum plastycznego w Mławie. Nie będziesz tracić swoich kreatywnych pomysłów tylko je zrealizujesz. W programie nauczania w liceum plastycznym:

 • historia sztuki
 • malarstwo i rysunek
 • rzeźba
 • techniki rzeźbiarskie
 • podstawy projektowania
 • projektowanie graficzne
 • realizacje intermedialne

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO SWOICH MARZEŃ


Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem prostrażackim:

Rozszerzony program: geografia, matematyka, fizyka

Przedmioty uzupełniające: bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo cywilne, zajęcia sprawnościowe

Uczniowie klasy strażackiej są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego:

 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej
 • kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.


Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem proprawniczym:

Rozszerzony program: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego

Przedmioty uzupełniające: wstęp do nauki o państwie i prawe

 • Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi z dużym naciskiem na historię, język polski i wiedzę o społeczeństwie.
 • Profil prawniczy wybierają uczniowie , którzy chcą dobrze zdać maturę z tych przedmiotów oraz podjąć w przyszłości studia w zakresie prawa, administracji, nauk społecznych, politologii, historii, dziennikarstwa, polonistyki, filozofii oraz innych kierunków humanistycznych i pedagogicznych.
 • Uczniowie tej klasy opiekują się miejscami pamięci narodowej Ponadto przygotowują się pod kierunkiem nauczycieli do konkursów i olimpiad przedmiotowych, szczególnie rozwijających zainteresowania humanistyczne. Biorą udział w patriotycznych uroczystościach szkolnych i lokalnych, uczestniczą w spotkaniach z prawnikami, politykami, przedstawicielami władz samorządowych, świadkami ważnych wydarzeń historycznych.
 • Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy (wyższa z ocen), matematyka, historia.

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem promedycznym:

Rozszerzony program: biologia, chemia, fizyka

Przedmioty uzupełniające: fizyka medyczna, podstawy wiedzy medycznej

 • Wiodące przedmioty profilu medycznego to biologia i chemia. Realizacja treści rozszerzonych z tych przedmiotów umożliwia studiowanie m.in. takich kierunków jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez akademie rolnicze i akademie wychowania fizycznego.
 • Biologia i chemia w tej klasie realizowane są z podziałem na grupy. Uczniowie mają możliwość wykonywania różnorodnych doświadczeń i eksperymentów pod okiem nauczyciela, oraz korzystania z profesjonalnej bazy dydaktycznej zlokalizowanej na Wydziale Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie.
 • Dużo uwagi poświęca się wychowaniu ekologicznemu, między innymi poprzez udział w różnorodnych akcjach np. Tydzień Ekologii w Szkole, Dzień Ziemi oraz udział w wycieczkach przedmiotowych.
 • Uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach biologicznych, ekologicznych, chemicznych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach koła chemicznego i biologicznego oraz mają możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami biorąc udział w  pokazach szkolnych.

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem matematyczno-fizycznym:

Rozszerzony program: matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce

 • Realizacja matematyki w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy.
 • Przedmioty maturalne do wyboru : fizyka, chemia, geografia, biologia,  które zechcesz realizować w zakresie rozszerzonym.
 • Zajęcia z informatyki w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • Zajęcia z matematyki w pracowni informatycznej.
 • Naukę kilku języków programowania komputerów.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
 • Rozwijanie zainteresowań fizyką przez samodzielnie prowadzone badania i pomiary.
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii przez udział w wyjazdowych warsztatach astronomicznych.
 • Pomoc w przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych z wybranych przez Ciebie przedmiotów.
 • Dodatkowe zajęcia z ekonomii.

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem dziennikarsko-językowym:

Rozszerzony program: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy: elementy dziennikarstwa

 • Masz szanse uczyć się dwóch języków obcych na poziomie kształcenia dopasowanym do Twoich aspiracji,
 • Dzięki nowatorskiemu systemowi kształcenia możesz uczyć się wybranych języków w grupach między klasowych,
 • Możesz wybrać sobie 4 przedmioty rozszerzone i stworzyć dla siebie pakiet edukacyjny, który nie tylko rozwinie Twoje uzdolnienia, ale także pozwoli Ci dostać się na wymarzone studia,
 • Masz szansę wziąć udział w dodatkowych zajęciach obejmujących m.in. edukację prawną, teatralną, dziennikarską i europejską,
 • Możesz wziąć udział w wyjazdach zagranicznych, poznać rówieśników z Niemiec, Francji, zwiedzać urocze i tajemnicze zakątki Szkocji,
 • Otwierasz przed sobą szansę studiowania na takich kierunkach ja prawo, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, psychologia, historia, filologie (polska, angielska, germańska, romańska) i na wielu innych kierunkach studiów.

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem proekonomicznym:

Rozszerzony program: matematyka, geografia

Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce

 • W zakresie rozszerzonym realizowany jest program geografii, matematyki i języka obcego - do wyboru języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Geografię jako przedmiot dodatkowy na egzaminie maturalnym w związku z wymogami uczelni wyższych.
 • Oferta tego profilu skierowana jest do uczniów, którzy chcieliby przygotować się do podjęcia studiów z zakresu: ekonomii, marketingu i zarządzania,  handlu zagranicznego, turystyki i hotelarstwa, filologii angielskiej, studiów na akademiach rolniczych, pedagogicznych i wychowania fizycznego.
 • Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach krajoznawczych i turystycznych, biorą udział w konkursach i olimpiadach z geografii, matematyki i języków obcych.