AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Warszawska 52
06 – 500 Mława

ul. Sienkiewicza 28a
06 – 400 Ciechanów

Tel./fax 23 654 98 34
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie i Ciechanowie to jednostka szkoleniowa powołana i prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. Oferta edukacyjna ACK obejmuje wszystkie szczebla edukacji od przedszkola do szkół ponadpodstawowych oraz możliwość studiowania w PWSZ. ACK oferuje możliwość kształcenia dla osób dorosłych od liceum ogólnokształcącego do szkół policealnych (w trybie zaocznym), a następie studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

JEDNA SZKOŁA I PEŁNE WYKSZTAŁCENIE

SZKOŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • przedszkole "MAŁY ŻACZEK" (Mława)
 • szkoła podstawowa (Mława)
 • liceum ogólnokształcące (Mława, Ciechanów)
 • technikum (Mława, Ciechanów)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:

 • liceum ogólnokształcące (dla absolwentów ZSZ oraz absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej) (Mława, Ciechanów)
 • roczne studium policealne (Mława, Ciechanów)
 • medyczna szkoła policealna - posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia (Mława, Ciechanów)
 • policealna szkoła zawodowa – nauka bezpłatna (Mława, Ciechanów)

PRZEDSZKOLE "MAŁY ŻACZEK"

"BAWIĄC SIĘ UCZYMY" - Przedszkole prowadzone przez Akademickie Centrum Kształcenia przy PWST zapewniają ciekawy program edukacyjny stanowiący doskonałe przygotowanie do wymagań stawianych w szkole (możliwość kontynuowania nauki w naszej szkole podstawowej) i w życiu dorosłym. Daje ono szanse dziecku w wieku od 2,5 do 5 lat na spotkanie z logopedą i pedagogiem, udział w ciekawych i rozwijających zajęciach dodatkowych oraz umożliwia rozwój umiejętności podczas opieki weekendowej w ramach "AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI".

MAŁY ŻACZEK to kolorowy świat dziecka to świat barwny, wesoły i beztroski. To realny świat wycieczek, obcowania z przyrodą, zajęci sportowych, tańca, koncertów, teatrzyków oraz nauki przez zabawę, wychowanie patriotyczne i regionalne. U nas żadne dziecko się nie nudzi. Robimy wszystko, aby nasze przedszkole opuszczały dzieci wrażliwe na sztukę, przyrodę i na drugiego człowieka. Nasze przedszkolaki to Dzieci, które akceptują siebie i innych ludzi, które osiągają sukcesy, ale umieją radzić sobie z porażkami, to Dzieci które uczą się szanować tradycje i są ciekawe świata. Robimy wszystko aby nasze przedszkolaki w swym dorosłym życiu zawsze z przyjemnością i nostalgią w swej pamięci wracali do naszego przedszkola i przysyłali do nas swoje dzieci.

Prowadzimy "ZERÓWKĘ" dla 6 latków którzy bawiąc obcują z się książkami i uczą się czytać i pisać, uczą się liczb i rozwiązywać zagadki.Uczymy zasad współżycia społecznego i zauważania różnorodności wśród ludzi. Wyrównujemy ewentualne różnice emocjonalne i edukacyjne. Przygotowujemy naszych wychowanków aby bez stresu mogły rozpocząć pierwszy rok nauki (oferujemy naukę w naszej szkole podstawowej, czyli w tym samym środowisku). Realizujemy to po przez zabawę, a więc w sposób najlepszy do zaakceptowania przez dziecko. Zapewniamy opiekę od 7:00 – 18:00 oraz weekendy.

SZKOŁA PODSTAWOWA

"POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU" to główne założenie pedagogiczne w szkole podstawowej prowadzonej przez Akademickie Centrum Kształcenia przy PWSZ. Zajęcia edukacyjne oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna pozwalają dziecku na wszechstronny rozwój umysłowy, fizyczny, kulturowy i społeczny. Rodzice zawsze mogą liczyć na indywidualne podejście do każdego ucznia, zróżnicowany poziom wymagań, oceniamy wkład pracy, anie tylko efekty.Dbamy o wysoki poziom nauczania, starannie dobieramy kadrę dydaktyczną, mamy rozbudowaną i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Tworzymy w szkole atmosferę zaufania i szacunku, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzajemnym dobrym relacjom.

GWARANTUJEMY:

 • WYSOKI POZIOM NAUCZANIA – to jeden z priorytetów edukacyjnych naszej szkoły. Uczestniczymy w konkursach i olimpiadach, wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów
 • PROFESJONALNA KADRA – wszyscy nauczyciele ACK legitymują się wykształceniem kierunkowym, często poszerzonym o liczne szkolenia specjalistyczne. Są także ekspertami w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych. Korzystamy z kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • ROZSZERZONY PROGRAM – program zajęć jest rozszerzony w stosunku do podstawy programowej. Oferujemy naukę dodatkowego języka obcego wybranego przez uczniów (włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski). Naukę sztuk walki tj. krav mag
 • BEZPIECZEŃSTWO – zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Szkoła jest objęta ochroną oraz monitoringiem.

ZAPEWNIAMY NASZYM UCZNIOM KOMFORTOWE WARUNKI NAUKI. TWORZYMY W SZKOLE ATMOSFERĘ ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU, KTÓRY SPRZYJA ZDOBYWANIU WIEDZY ORAZ DOBRYM RELACJOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ KORZYSTAĆ Z OFERTY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB RÓŻNORODNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

"PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO SWYCH MARZEŃ" - to motto i przesłanie towarzyszące naszej szkole. Jesteśmy kameralną placówką zapewniającą ciepłą, przyjazną atmosferę. Gwarantujemy indywidualne podejście do ucznia. W naszej szkole nikt nie jest anonimowy, nie istnieje pojęcie tłumu, każdy ma szansę wypowiedzenia własnego zdania i wie, że zostanie wysłuchany. Każdemu dajemy możliwość realizacji zainteresowań i doskonalenia umiejętności w licznych kołach i zajęciach pozalekcyjnych. Stwarzamy sytuacje bogate w przeżycia oraz angażujące aktywność uczniów. To szkoła szkoła tworzona przez nich i dla nich.

LICEUM OFERUJE NAUKĘ W KLASACH Z ROZSZERZENIEM:

 • PROPOLICYJNYM
 • PROWOJSKOWYM
 • STRAŻACKIM
 • PROPRAWNICZYM
 • PROMEDYCZNYM
 • MATEMATYCZNO–FIZYCZNYM
 • DZIENNIKARSKO–JĘZYKOWYM
 • PROEKONOMICZNYM
 • SPORTOWYM
 • ARTYSTYCZNYM

KLASA PROWOJSKOWA

Klasy wojskowe istnieją w naszej szkole od samego jej początku. Kształcenie specjalistyczne na najwyższym poziomie jest w klasach wojskowych priorytetem. Oprócz standardowych dla liceum przedmiotów uczniowie klas wojskowych realizują naukę przysposobienia wojskowego i języka angielskiego wojskowego. W trakcie trzech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, wojskowych systemów walki wręcz, taktyki, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności. Chłopcy i dziewczęta z klas wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby wojskowej w wojskach operacyjnych i obrony terytorialnej oraz nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Nasza szkoła ma podpisane porozumienia z 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.
Uczniowie, którzy zaliczą zajęcia z przysposobienia wojskowego i ukończą dwa obozy szkoleniowe w jednostce wojskowej otrzymują certyfikat przeszkolenia wojskowego.

KLASA PROPOLICYJNA

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć służbę w Policji. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (wiedzowych i sprawnościowych). Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych (np. Straży granicznej, Straży Pożarnej), ochronie osób i mienia.
Uczniom klasy propolicyjnej proponujemy:
• zajęcia przygotowujące do testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi ,
• zapoznanie z elementami prawa i kryminalistyki,
• cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji Policji, przybliżające ich pracę oraz wprowadzające w niektóre zagadnienia szkolenia podstawowego policjantów,
• naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz teorii wiedzy o broni,
• podstawy sportów walki,
• naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zajęcia z psychologiem, obejmujące elementy treningu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem,
• udział w obozach sportowych i poligonowych,
• klasa mundurowa, dwa dni w tygodniu są "dniami mundurowymi" (wzór umundurowania opisany został w Regulaminu Szkoły).
Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz z Powiatową Komendą Policji w Mławie.

TECHNIKUM

"DOBRY ZAWÓD TO MOJA PRZYSZŁOŚĆ" – w Akademickim Centrum Kształceni uczą się młodzi, kreatywni ludzie o różnorodnych zainteresowaniach, myślący o zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do wykonywania w przyszłości atrakcyjnego zawodu. Jesteśmy świadomi, że konkretne umiejętności są dziś w cenie. Wykwalifikowani technicy to obecnie najbardziej poszukiwani fachowcy. Wybór technikum często ułatwia dalszą karierę, gdyż absolwenci tych placówek są dziś bardzo pożądanymi kandydatami na renomowane wyższe uczelnie. Umożliwiamy dalsze kształcenie w PWSZ w Ciechanowie.

Oferujemy następujące kierunki:

 • TECHNIK LOGISTYK (LOGISTYKA WOJSKOWA)
 • TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
 • TECHNIK INFORMATYK

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

"NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO" - oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest skierowana do osób, którym z różnych powodów życiowych nie udało się zdobyć wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest publiczną placówką oświatową, co oznacza, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje. Nauka dla absolwentów szkoły podstawowej lub gimnazjum przebiega w systemie zaocznym. Słuchaczem naszego liceum może zostać także osoba, przerwała naukę i chce ją kontynuować na semestrze wyższym.

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA (NAUKA BEZPŁATNA)

Na wszystkich kierunkach Policealnej Szkoły Zawodowej z uprawnieniami szkoły publicznej, nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w naszej szkole, można otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych – dyplom z tytułem technika.

SZKOŁA PROWADZI KSZTAŁCENIE W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 • TECHNIK GEODETA
 • TECHNIK ARCHIWISTA
 • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 • TECHNIK ADMINISTRACJI
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
 • TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO - LOGISTA
 • TECHNIK BHP
 • TECHNIK WETERYNARII
 • TECHNIK TELEINFORMATYK

Szkoła prowadzi także kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • FOTOTECHNIK

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA (POSIADA UPRAWNIENIA MINISTRA ZDROWIA)

Medyczna Szkoła Policealna ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymają technika lub równorzędne.Szkoła kształci w zawodach z przyszłością. Opiera swoje działanie na takich wartościach jak profesjonalizm i wysoka kultura zawodowa. Wspiera indywidualny rozwój każdego słuchacza, buduje poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru naszej szkoły. Z zaangażowaniem przekazujemy wiedzę i umiejętności potrzebne do życia w nowoczesnym społeczeństwie Europy. Przygotowujemy młodzież i dorosłych do pełnienia ważnych funkcji zawodowych i społecznych.

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA KSZTAŁCI W ZAWODACH:

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • HIGIENISTA STOMATOLOGICZNY
 • TECHNIK DENTYSTYCZNY
 • TECHNIK OPTYK
 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
 • TECHNIK ORTOPEDA
 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • TECHNIK RADIOLOG

ROCZNE STUDIUM POLICEALNE

Roczne Studium Policealne ma uprawnienie szkoły publicznej. Umożliwia zdobycie ciekawego zawodu który pozwoli znaleźć pracę. Uczy praktycznej nauki zawodu. Zapewnia najlepszych nauczycieli i instruktorów.Kształci na potrzeby współczesnego rynku pracy.

ROCZNE STUDIUM POLICEALNE PROPONUJE NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
 • ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI
 • FRYZJER DAMSKI
 • FRYZJER MĘSKI
 • ASYSTENT PRAWNY
 • INSTRUKTOR FITNESS
 • KOSMETYCZKO – MANIKURZYSTKA/PEDIKURZYSTKA, WIZAŻ I STYLIZACJA
 • ORGANIZATOR IMPREZ ŚLUBNYCH
 • PROJEKTANT GRAFIKI – INFORMATYK
 • SEKRETARKA MEDYCZNA
 • ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
 • DEKORATOR WNĘTRZ
 • INSTRUKTOR TERAPII I UZALEŻNIEŃ
 • KSIĘGOWY
 • OPIEKUN DZIECIĘCA DOMOWA (NIANIA)
 • SPECJALISTA DS. DIETETYKI
 • PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH
 • PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY