REKRUTACJA TRWA!

Informujemy, że nabór do Szkół Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Mławie na rok szkolny 2020/2021 nadal trwa. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń przez nasz stronę lub droga e-mailową.

Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się już po raz piąty ceremonia ślubowania uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. W tym uroczystym dniu, najmłodsi przedstawiciele braci uczniowskiej Akademickiego Centrum Kształcenia, ślubując na sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zostali w sposób symboliczny włączeni do grona uczniów Liceum. Ponadto pierwszoklasiści otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Mławie mł. insp. Artura Ryfińskiego oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk. Krzysztofa Futyma swoje pierwsze w życiu naramienniki z jedną belką.

Życzymy Wam, uczniowie klas pierwszych, aby słowa przysięgi, którą składaliście podczas ślubowania, stały się Waszym mottem i były obecne zarówno w Waszych słowach jak i czynach.

Po ślubowaniu uczniowie pozostałych klas odebrali wyższe stopniem naramienniki, odzwierciedlające odpowiednio przynależność do drugiej i trzeciej klasy.

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna, rodzice oraz goście: Komendant Powiatowej Policji w Mławie mł. insp. Artur Ryfiński, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztofa Futyma, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr inż. Piotr Wójcik, ppłk rez. Dariusz Kosakowski, przedstawiciel Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie dr Rafał Panfil oraz Dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr Dorota Rejniak - Kmita.
Każdy uczeń wspomina ten dzień, jako wyjątkowy.

Jako że uroczystość zorganizowana była w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości, uczniowie klasy III a przygotowali z tej okazji program artystyczny zatytułowany "Polskie drogi do wolności".

Facebook