REKRUTACJA TRWA!

Informujemy, że nabór do Szkół Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Mławie na rok szkolny 2020/2021 nadal trwa. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń przez nasz stronę lub droga e-mailową.

Dla nas Polaków jesień to okres wielu rocznic. Jedną z nich jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. Od 98 lat możemy cieszyć się powrotem Polski na mapy Europy i świata.
W związku z tym, w przededniu Święta Niepodległości, 10 listopada 2016 roku, po raz pierwszy w Naszej Szkole, został zorganizowany Konkurs Piosenek i Pieśni Patriotycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został objęty patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszka Zygnera. Przegląd ten został poprowadzony przez ppłk rez. Dariusz Kosakowski, który w ramach wstępu krótko przedstawił historię Polski oraz przywołał niektóre pieśni.

Celem Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych było przede wszystkim propagowanie piosenek żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowy opisywał dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Tymi ideałami kierowała się młodzież, przygotowując się i uczestnicząc w festiwalu piosenki patriotycznej.

Podczas koncertu na scenie każdy z finalistów wykonał przed publicznością i jury po jednym utworze. Zabrzmiały utwory znane praktycznie przez każdego Polaka. Nie zabrakło pieśni melancholijnych, poruszających serca, związanych z trudną historią kraju. Z drugiej strony publiczność usłyszała także piosenki lekkie, dynamiczne, wesołe, oddające klimat panujący wśród żołnierskiej braci.

Do konkursu zgłosiły się dwa zespoły i czwórka solistów. Wśród nich najwyżej oceniony został występ zespołu wokalnego z Gimnazjum nr 2 w Mławie w składzie: Weronika Sęczkowska, Natalia Skowrońska i Małgorzata Krajewska, które wykonały piosenkę "Biały krzyż". Drugie miejsce jury przyznało Kamili Kurek, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Mławie za wykonanie utworu "Dokąd idziesz człowieku" zespołu Quo Vadis. Trzecie miejsce przypadło Maksymilianowi Sobotce, uczniowi Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej za wykonanie "Kolędy partyzanckiej".

Oprócz laureatów, w konkursie zaprezentowali się również Agnieszka Lipińska, Robert Tokarski i zespół wokalny z Gimnazjum w Wiśniewie.

Największe oklaski zebrała jednak występująca poza konkursem grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

Zaśpiewane przebojowo, choć poza konkursem piosenki "Kocham Cię Polsko" oraz "Jestem Polakiem" wzbudziły wśród słuchaczy niespotykany aplauz. Występ młodych artystów spodobał się do tego stopnia, że poproszono ich o występ na bis.

Wszystkim wykonawcom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występu, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w szerszym gronie i wspólnie będziemy mogli nadal uczestniczyć w tym emocjonującym konkursie.

Facebook