Uroczyste rozdanie dyplomów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich absolwentów Szkoły Medycznej i Zawodowej odbędzie się

6 października (sobota) o godz. 11:00

Facebook