Trwa rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające (terminy) w Liceum Ogólnokształcącym ACK przy PUZ im. Ignacego Mościckiego

LPRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postepowaniu uzupełniającym
1Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych21 lipca 2023 r.9 sierpnia 2023 r.
2Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznegood 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
od 9 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
do godz. 15:00
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych27 lipca 2023 r.
do godz. 14:00
11 sierpnia 2023 r.
do godz. 14:00

UWAGA

Liceum Ogólnokształcące ACK przy PUZ nie podlega elektronicznej REKRUTACJI !