Ślubowanie klas pierwszych 17.06.2021 r.

Dzisiejszy dzień to święto naszej szkoły.
Ślubowanie uczniów naszego Liceum jest tradycją od kilku lat, odbywało się w Święto Niepodległości – 11 listopada. Niestety pandemia zmieniła nasze życie, również tradycję. Dlatego też spotykamy się w dzisiejszym dniu, aby uczniowie dokonali tego wspaniałego i wzniosłego aktu jakim jest Ślubowanie.

Rekrutacja w ACK już trwa!

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego.

Oferujemy  naukę w  klasach mundurowych,  które otwierają drogę do służb mundurowych w Policji oraz ułatwiają rekrutację do wojsk obrony terytorialnej.

Podania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.

Nasze uczennice ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku 2020 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole odebrały dwie najlepsze uczennice: Żaneta Gorczyca (kl. III) i Maja Grzywińska. W tym po raz drugi Żaneta Gorczyca.

Gratulujemy naszym uczennicom, nauczycielom i wychowawcom.

Informacja

Bardzo prosimy, aby Rodzice w sprawie ocen czy nieobecności dziecka w zajęciach zdalnych kontaktowali się bezpośrednio z wychowawcą klasy.

REKRUTACJA TRWA!

Informujemy, że nabór do Szkół Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Mławie na rok szkolny 2020/2021 nadal trwa. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń przez nasz stronę lub droga e-mailową.